Dofinansowanie z PFRON do aparatów słuchowych – uzyskaj wsparcie przy zakupie

Sprawdź, ile możesz zyskać i dla kogo dostępne jest dofinansowanie PFRON

Dla osób z grupą inwalidzką lub orzeczeniem o niepełnosprawności

Aparaty słuchowe dla dorosłych

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokryje część kosztów aparatu, jeśli posiadasz stosowne dokumenty zaświadczające dysfunkcję.

Uzupełnienie do refundacji NFZ

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży

Pamiętaj, że z dotacji PFRON możesz korzystać tylko wtedy, gdy przyznano Ci refundację ze środków NFZ.

Tylko dla określonego progu dochodów

Inwalidzi powojenni

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 50% kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale (65% dla osób samotnych).

Pomoc w formalnościach

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne

Skorzystaj z pomocy pracowników BRANDvital w załatwieniu formalności związanych z dofinansowaniem PFRON.

Refundacja aparatów słuchowych z PFRON – co warto wiedzieć?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnia wsparcie finansowe tym osobom, które potrzebują między innymi sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W tę kategorię wpisują się również aparaty słuchowe.

Skorzystaj z dotacji i ciesz się powrotem do świata dźwięków. W połączeniu z refundacją NFZ dotacja PFRON zapewnia znaczną redukcję ceny aparatu słuchowego. Ile można uzyskać? Wysokość dotacji zależy od lokalizacji oraz okresu, w jakim pacjent składa wniosek i jest wyliczana przez instytucję, w której go składa.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie z NFZ

Dofinansowanie do aparatów słuchowych z PFRON – warunki

 1. Dofinansowanie do aparatów słuchowych z PFRON przysługuje jedynie pacjentom, którzy uzyskali wcześniej refundację NFZ.
 2. Wymagana jest grupa inwalidzka lub orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie przynajmniej częściowo dotyczy słuchu, zwykle przyznawana jest wyższa kwota dotacji. Warto jednak wiedzieć, że honorowane są również inne orzeczenia.
 3. Należy także spełnić kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie pacjenta nie może przekroczyć 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS na dany kwartał. W przypadku osób samotnych limit wynosi 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualne dane dotyczące limitów można sprawdzić na stronach rządowych.
Refundacja aparatów słuchowych z PFRON

Pozostałe urządzenia refundowane z PFRON

Program „Likwidacja barier w komunikowaniu się” umożliwia otrzymanie dofinansowania na pozostałe urządzenia wspomagające słyszenie takie jak np.:

 • aparaty telefoniczne dla niedosłyszących,
 • systemy FM (systemy wspomagające słyszenie),
 • budziki świetlne, komputery,
 • systemy alarmowe.

Zasady dofinansowania:

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nadane trwale lub czasowo,
 • dochody (netto) na członka rodziny nieprzekraczające limitu ustalonego przez dany ośrodek,
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza laryngologa opisujące schorzenie oraz uzasadniające zakup urządzenia umożliwiającego likwidację barier w komunikacji,
 • kosztorys zakupu sprzętu.
Pozostałe urządzenia refundowane z PFRON

Pracownicy BRANDvital chętnie pomogą Ci w uzyskaniu dofinansowania PFRON

Nie wiesz, jak dopełnić formalności lub potrzebujesz porady?

DO GÓRY